Có 1 kết quả:

Qiáo dā mó

1/1

Qiáo dā mó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha