Có 1 kết quả:

chéng liáng

1/1

chéng liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cool off in the shade