Có 1 kết quả:

chéng wù

1/1

chéng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

service (on a train, a plane etc)