Có 1 kết quả:

chéng wù ㄔㄥˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

service (on a train, a plane etc)