Có 1 kết quả:

chéng wù yuán ㄔㄥˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

attendant on an airplane, train, boat etc