Có 1 kết quả:

chéng yòng chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

passenger vehicle