Có 1 kết quả:

chéng xū ㄔㄥˊ ㄒㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take advantage of weakness

Một số bài thơ có sử dụng