Có 1 kết quả:

chéng xū

1/1

chéng xū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to take advantage of weakness

Một số bài thơ có sử dụng