Có 1 kết quả:

chéng hào

1/1

chéng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

multiplication sign (math.)