Có 1 kết quả:

chéng chē

1/1

chéng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ride (in a car or carriage)
(2) to drive
(3) to motor