Có 1 kết quả:

chéng hè

1/1

chéng hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fly on a crane
(2) to die