Có 1 kết quả:

Jiǔ tiān Xuán nǚ

1/1

Jiǔ tiān Xuán nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xuan Nü, a fairy in Chinese mythology

Một số bài thơ có sử dụng