Có 1 kết quả:

jiǔ kǒng luó

1/1

jiǔ kǒng luó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 九孔[jiu3 kong3]