Có 1 kết quả:

jiǔ guān niǎo ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hill myna
(2) Indian grackle
(3) Gracula religiosa