Có 1 kết quả:

Jiǔ zhài gōu xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiuzhaigou county, Sichuan