Có 1 kết quả:

jiǔ wěi guī ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˇ ㄍㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nine-tailed turtle of mythology
(2) The Nine-tailed Turtle, novel by late Qing novelist Zhang Chunfan 張春帆|张春帆