Có 1 kết quả:

jiǔ wěi guī

1/1

jiǔ wěi guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nine-tailed turtle of mythology
(2) The Nine-tailed Turtle, novel by late Qing novelist Zhang Chunfan 張春帆|张春帆