Có 1 kết quả:

Jiǔ yí shān

1/1

Jiǔ yí shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jiuyi mountain range in Hunan on the border with Guangdong

Một số bài thơ có sử dụng