Có 1 kết quả:

jiǔ xún lǎo rén

1/1

jiǔ xún lǎo rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nonagenarian