Có 1 kết quả:

jiǔ niú èr hǔ zhī lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

tremendous strength (idiom)