Có 1 kết quả:

Jiǔ huá shān

1/1

Jiǔ huá shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Jiuhua in Anhui, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Kṣitigarbha 地藏

Một số bài thơ có sử dụng