Có 1 kết quả:

jiǔ hào qiú ㄐㄧㄡˇ ㄏㄠˋ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nine-ball (billiards game)