Có 1 kết quả:

jiǔ hào qiú

1/1

jiǔ hào qiú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nine-ball (billiards game)