Có 1 kết quả:

jiǔ tóu niǎo

1/1

jiǔ tóu niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legendary bird with nine heads (old)
(2) cunning or sly person