Có 1 kết quả:

jiǔ chǐ dīng pá ㄐㄧㄡˇ ㄔˇ ㄉㄧㄥ ㄆㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

The Nine-Toothed Rake (weapon of Zhu Bajie 豬八戒|猪八戒[Zhu1 Ba1 jie4])