Có 1 kết quả:

qǐ ér

1/1

qǐ ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beggar