Có 1 kết quả:

qǐ ér

1/1

qǐ ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beggar

Một số bài thơ có sử dụng