Có 1 kết quả:

Qǐ lì mǎ zhā luó shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mt Kilimanjaro in Tanzania