Có 1 kết quả:

qǐ āi gào lián ㄑㄧˇ ㄚㄧ ㄍㄠˋ ㄌㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

begging for pity and asking for help (idiom)