Có 1 kết quả:

Yě mén ㄜˇ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yemen