Có 1 kết quả:

Xí shuǐ xiàn

1/1

Xí shuǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xishui county in Zun'yi 遵義|遵义[Zun1 yi4], Guizhou