Có 1 kết quả:

mǎi bàn

1/1

mǎi bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

comprador