Có 1 kết quả:

mǎi hǎo

1/1

mǎi hǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to ingratiate oneself