Có 1 kết quả:

mǎi guān mài guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

buying and selling of official positions