Có 1 kết quả:

mǎi fāng

1/1

mǎi fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

buyer (in contracts)