Có 1 kết quả:

Rǔ shān

1/1

Rǔ shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong

Một số bài thơ có sử dụng