Có 1 kết quả:

rǔ fáng shè yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

mammography