Có 1 kết quả:

Rǔ yuán Yáo zú Zì zhì xiàn ㄖㄨˇ ㄩㄢˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ruyuan Yao Autonomous County in Shaoguan 韶關|韶关[Shao2 guan1], Guangdong