Có 2 kết quả:

gān érgānr

1/2

gān ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adopted son (traditional adoption, i.e. without legal ramifications)

gānr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dried food