Có 1 kết quả:

gān ér zi

1/1

gān ér zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adopted son (traditional adoption, i.e. without legal ramifications)