Có 1 kết quả:

gān yuě

1/1

gān yuě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to retch