Có 1 kết quả:

Qián ān xiàn

1/1

Qián ān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qian'an county in Songyuan 松原, Jilin