Có 1 kết quả:

gān xuǎn

1/1

gān xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

psoriasis