Có 1 kết quả:

gān liáng

1/1

gān liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rations (to take on expedition)