Có 1 kết quả:

gān cài

1/1

gān cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dried vegetable