Có 1 kết quả:

gān háo

1/1

gān háo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cry out loud without tears