Có 1 kết quả:

gān yī

1/1

gān yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

drysuit (diving)