Có 1 kết quả:

liǎo wú shēng qù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to lose all interest in life (idiom)