Có 1 kết quả:

shì bù guān jǐ , gāo gāo guà qǐ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧˇ ㄍㄠ ㄍㄠ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄧˇ

1/1