Có 1 kết quả:

shì bù guān jǐ , gāo gāo guà qǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to feel unconcerned and let matters rest (idiom)