Có 1 kết quả:

shì bù guò sān ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄙㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a thing should not be attempted more than three times (idiom)
(2) don't repeat the same mistake again and again
(3) bad things don't happen more than three times