Có 1 kết quả:

shì wù lǜ shī ㄕˋ ㄨˋ ㄕ

1/1

Từ điển Trung-Anh

solicitor (law)