Có 1 kết quả:

shì wú dà xiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 事無巨細|事无巨细[shi4 wu2 ju4 xi4]

Một số bài thơ có sử dụng