Có 1 kết quả:

èr chǎn fù ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lady who has given birth twice